MasterGlenium ACE – superplastifikačné prísady pre prefabrikovaný betón na zvýšenie produktivity a trvanlivosti


Ako MasterGlenium ACE pôsobí?

MasterGlenium ACE nespôsobuje predĺženie hydratačného procesu a zlepšuje nábeh počiatočných pevností.

Unikátna molekulová štruktúra MasterGlenium ACE pokrýva menej povrchu cementových zrń pre rýchlejšiu reakciu cementu s vodou.

Čím je MasterGlenium ACE jedinečným riešením?

Zásadná výhoda účinku MasterGlenium ACE je rýchly vývoj pevností v počiatočnom štádiu hydratácie pri nízkych teplotách a pri pretepľovaní. Zvýšenie produktivity má priamy dopad na výšku nákladov.

Technológia MasterGlenium ACE spĺňa všetky požiadavky priemyslu betónových prefabrikátov a súčasne šetrí čas a peniaze.

Produkty skupiny MasterGlenium ACE optimalizujú vlastnosti betónových zmesí a skracujú cyklus výroby, potenciálne na polovicu.

Množstvo energie požadované v rámci jedného výrobného cyklu sa znižuje. Energiu potrebnú na pretepľovanie je možné eliminovať. Výsledkom je, že MasterGlenium ACE šetrí peniaze a zvyšuje trvanlivosť betónu tým, že nevzniknú mikrotrhliny teplotným šokom pri pretepľovaní.

Zníženie potreby vody vďaka použitiu MasterGlenium ACE umožňuje robustnú zmes pre potreby samozhutniteľného betónu, ktorý sa môže ukladať bez hutnenia. To redukuje stres z hluku a vibrácií pracovníkov a osôb bývajúcich v okolí prefa výroby.

MasterGlenium ACE 300

Druhá generácia superplastifikačných prísad na báze polykarboxylátéteru. Prísada je určená na optimalizáciu výroby prefabrikovaných stavebných prvkov.

Prečítajte si viac...

MasterGlenium ACE 40

Nová generácia superplastifikátorov na báze polykarboxylátéteru. Prísada je optimalizovaná na výrobu prefa výrobkov.

Prečítajte si viac...

MasterGlenium ACE 430

Nová generácia superplastifikátorov na báze polykarboxylátéterov. Zložka systému Zero Energy System. Prísada spĺňa požiadavky normy STN EN 934-2.

Prečítajte si viac...

MasterGlenium ACE 446

Superplastifikačná prísada novej generácie na báze polykarboxylátéteru. Prísada je optimalizovaná na výrobu prefabrikovaného betónu. Základná zložka systému nulovej energie – Zero Energy System™.

Prečítajte si viac...

Súvisiace referencie