MasterGlenium ACE 40

Základný komponent systému Zero Energy System. Nová generácia superplastifikátorov na báze polykarboxylátéteru. Prísada je optimalizovaná na výrobu prefa výrobkov.


Popis

MasterGlenium ACE 40 je inovovaný superplastifikátor druhej generácie polymérov polykarboxylátéterov. Zvlášť vyvinutý pre betón s vysokou teplotou. Molekulárne usporiadanie MasterGlenium ACE 40 urýchľuje hydratáciu cementu.

Rýchla absorpcia molekúl na cementové častice, kombinovaná s účinným disperzným efektom, odkrýva zväčšený povrch cementových častíc na reakciu s vodou.
Výsledkom tohto efektu je rýchly vývoj hydratačného tepla, rýchly vývoj hydratačných produktov a následne vyššia počiatočná pevnosť.

Použitie

MasterGlenium ACE 40 je vhodný na výrobu prefa výrobkov s využitím betónu s vysokou konzistenciou, bez segregácie, s nízkym vodným súčiniteľom a s vysokými počiatočnými a konečnými pevnosťami.

MasterGlenium ACE 40 môže byť použitý v kombinácii s prísadou MasterMatrix SCC 2 pre samozhutňovacie betóny. MasterGlenium ACE 40 sa odporúča používať pri teplotách nad +15 °C.

Na stiahnutie