MasterGlenium SKY – superplastifikačné prísady pre transportbetón v rámci konceptu Total Performance Control


Ako MasterGlenium SKY pôsobí?

Jedinečné zloženie molekúl MasterGlenium SKY umožňuje ich oneskorenú adsorpciu na zrnách cementu a tým predlžuje jej pôsobenie počas dlhšej doby. Dostačujúca plocha pre reakciu molekúl na obale cementového zrna je nižšia a tým je umožnená rýchlejšia hydratácia, zvyšujúca počiatočné pevnosti.

Produkty skupiny MasterGlenium SKY spĺňajú požiadavky noriem a ďalšie podmienky.

Prečo je MasterGlenium SKY jedinečným riešením?

MasterGlenium SKY je univerzálna prísada pre viaceré aplikácie pri rôznych podmienkach.

V porovnaní s bežnými prísadami na báze PCE umožňujú produkty radu MasterGlenium SKY výrobcom transportbetónov optimalizovať skladovanie prísad, zjednodušiť logistiku a znížiť investície do skladovacích nádrží, dávkovacieho zariadenia, a tým aj do údržby zariadení.

Produkty MasterGlenium SKY zaisťujú stálu úroveň kvality transportbetónu pri nízkom vodnom súčiniteli a predĺženej spracovateľnosti aj pri vyšších teplotách bez spomalenia nárastu počiatočných pevností, pričom spĺňajú požiadavky EN 206-1.

Táto nová generácia superplastifikačných prísad zaručuje splnenie špecifikácií od výroby až po vytvrdnutý betón.