MasterInject - živice na opravu trhlín a injektáž


Ako živice MasterInject na opravu prasklín a injektáž fungujú?

Tam, kde bola narušená integrita konštrukcie betónu, injektážne živice MasterInject vyplnia a utesnia trhliny a dutiny, ktoré sa vyskytli vplyvom korózie a poškodenia pri seizmickej aktivite a fyzickom náraze.

V čom je opravný systém MasterInject unikátnym riešením?

Opravná hmota MasterInject bola vyvinutá pre použitie všade tam, kde sa v budovách a betónových konštrukciách objavili trhliny, a na dodanie účinnej odolnosti a ochrany proti ďalšiemu zhoršovaniu kvality a vnikaniu vody, agresívnych kvapalín a iných kontaminantov.

Naše injektážne živice na báze epoxidov a polyuretánov sa používajú na konštrukčné opravy trhlín.

Jednoduchou injektážou do trhlín preniknú do štruktúry, vyplnia trhliny a obnovia tak nosnosť a celistvosť konštrukcie.

Tím technickej podpory pre technológiu MasterInject spoločnosti BASF je pripravený pomôcť zákazníkom so správnou voľbou.

Systém MasterInject sa dodáva s kompletnou systémovou podporou, ktorú zabezpečujú odborníci Master Builders Solutions spoločnosti BASF.

Prostredníctvom nášho technického servisu sme pripravení odhaliť príčinu problémov a nájsť správne riešenie pre váš  konštrukčný problém.

Injektáže prasklín a trhlín

Injektážna živica na báze polymérov na konštrukčné opravy trhlín a zabránenie prieniku vody.