MasterInject 1330

Flexibilná nízkoviskózna rýchlotuhnúca polyuretánová injektážna živica tolerujúca vlhkosť

 

Popis produktu

MasterInject 1330 je dvojzložková nízkoviskózna flexibilná injektážna živica na báze polyuretánu. Živica vytvrdzuje v suchom ako aj mokrom prostredí na vodotesnú a pružnú hmotu. Produkt je možné do škár aplikovať metódami vysokotlakovej aj nízkotlakovej injektáže.

Používa sa aj ako trvalé utesnenie trhlín, ktoré boli dočasne utesnené s polyuretánovou živicou MasterInject 1325 (pena s okamžitým nárastom objemu).

Rozsah použitia

MasterInject 1330 sa používa na utesnenie priesakov vody cez trhliny v:

  • betóne a murive
  • základoch a stenách
  • stavebných konštrukciách (priehrady, tunely, mosty atď.)
  • betónových podlahách, stenách, šachtách, nádržiach, a pod.
  • suchom aj mokrom prostredí

Vlastnosti

  • Pružnosť polyuretánovej injektážnej živice umožňuje pohyby v trhline / škáre v definovanom rozsahu.
  • Nízka viskozita produktu zaručuje vynikajúcu penetráciu aj do jemných trhlín.
  • Vytvára trvanlivé utesnenie proti prienikom vody.
  • Výborná penetrácia do už vytvrdnutej peny MasterInject 1325 a trvalé utesnenie.

Na stiahnutie

Technický list MasterInject 1330

pdf (116,32 Kb)