MasterKure – prostriedky na ošetrovanie betónu


Ako fungujú ošetrovacie prostriedky MasterKure?

Produktový rad MasterKure je ucelený rad ošetrovacích prostriedkov, ktoré vytvárajú ochranný film na čerstvom betóne pre zabránenie rýchleho odparovania a tým k maximalizácii hydratačného potenciálu cementu, čo vedie k dosiahnutiu optimálnej pevnosti a trvanlivosti.

V čom je MasterKure unikátnym riešením?

Tým, že zabraňuje odparovaniu vody z povrchu betónu, podporuje prípravok MasterKure dokonalejšiu hydratáciu betónu. Riadne hydratovaný betón je potom trvácnejší a vykazuje kompaktný povrch s menšou náchylnosťou na vznik trhlin pri zmrašťovaní počas vysychania.

Voľba správneho dodávateľa produktov je pre úspech zásadná

V rámci produktového radu MasterKure je k dispozícii aj technická podpora tímu Master Builders Solutions spoločnosti BASF. Našich zákazníkov počúvame a úzko s nimi spolupracujeme, a preto sme schopní uvádzať na trh nové a veľmi zaujímavé produkty a vyvíjať špecifické riešenia pre najefektívnejšiu a najúspornejšiu výrobu betónu.