MasterLife – prísady redukujúce zmrašťovanie betónu


Ako MasterLife funguje?

Produktový rad prísad MasterLife dáva betónom celý rad vlastností, ktoré zaisťujú odolnosť proti zhoršeniu kvality spôsobenému obrusovaním, koróziou ocele, alkalicko-kremičitou reakciou, síranmi a zmrašťovaním čerstvého betónu.

Prečo je MasterLife jedinečné riešenie?

Rad špeciálnych produktov MasterLife zaručuje správne parametre betónu proti zhoršeniu kvality spôsobenému agresívnymi vplyvmi prostredia. Výsledkom je odolnejšia betónová konštrukcia s vyšším potenciálom životnosti.

Voľba správneho dodávateľa prísad je pre úspech zásadná

V rámci produktového radu MasterLife je k dispozícii aj technická podpora tímu Master Builders Solutions spoločnosti BASF. Našich zákazníkov počúvame a úzko s nimi spolupracujeme, a preto sme schopní uvádzať na trh nové a veľmi zaujímavé produkty a vyvíjať špecifické riešenia pre najefektívnejšiu a najúspornejšiu výrobu betónu.