​MasterLife MS 120 D

Prímes do stierok, mált a betónu z jemného, amorfného kremičitého prášku SiO2. Hlavné oblasti použitia sú preto betóny náročné na pevnosť, odolnosť proti chemickým vplyvom a trvanlivosť.


Popis

  • MasterLife MS 120 D sa používa na zlepšenie vlastností suchej zmesi mált, lepidiel, stierok atď. na cementovej alebo vápennej báze.
  • MasterLife MS 120 D sa používa aj pri výrobe vysokohodnotného betónu.

Pôsobenie

  • MasterLife MS 120 D pôsobí pri optimálnom rozptýlení v zmesi ako účinné plnivo (vyplnené sú aj kliny medzi cementovými zrnami).
  • Vzhľadom k značnému mernému povrchu mikrosiliky cca 20 m2/g a sklovitému charakteru prebieha veľmi intenzívne reakcia s Ca(OH)2 vzniknutým z hydratácie cementu.
  • MasterLife MS 120 D preukázateľne zlepšuje hutnosť, pevnosť a odolnosť betónu / malty proti pôsobeniu chemických a mechanických vplyvov.
  • V čerstvom betóne zvyšuje pridanie MasterLife MS 120 D súdržnosť zmesi a znižuje segregáciu zámesovej vody.

Na stiahnutie

Technický list MasterLife MS 120 D

pdf (86,74 Kb)