MasterLife SRA 815

Prísada redukujúca zmrašťovanie, určená na výrobu betónových zmesí. Neobsahuje chloridy.

Popis a oblasti použitia prísady redukujúcej zmrašťovanie betónu MasterLife SRA 815

MasterLife SRA 815 je tekutá prísada určená na redukciu zmrašťovania betónu a mált, všeobecne betónových zmesí.

MasterLife SRA 815 sa môže pridávať do transportbetónu alebo prefabrikovaných betónov alebo vo všetkých prípadoch, kedy projekt vyžaduje kontrolovaný vznik trhlín pri strednej a dlhej dobe zrenia. Pridanie prísady MasterLife SRA 815 sa odporúča v prípade realizácie veľkých stavieb vystavených pôsobeniu agresívneho prostredia (viď. norma STN EN 206-1).

Vlastnosti prísady redukujúcej zmrašťovania betónu MasterLife SRA 815

MasterLife SRA 815 umožňuje redukovať zmrašťovanie spôsobené vysychaním a vďaka tomu obmedzuje vytváranie mikrotrhlín a trhlín. Tým sa tak na jednej strane predchádza problémom s estetickým vzhľadom betónových stavieb, a na druhej strane je možné vďaka obmedzeniu vzniku mikrotrhlín zhotoviť betón, ktorý je odolnejší proti negatívnemu pôsobeniu agresívnych látok pochádzajúcich z vonkajšieho prostredia, ako sú chloridy, sírany alebo oxid uhličitý. Obmedzuje vznik možných deformácií.

Na stiahnutie

Technický list MasterLife SRA 815

pdf (89,54 Kb)