MasterPozzolith – plastifikačná prísada pre transportbetón na dosiahnutie mäkkej až tekutej konzistencie


Ako MasterPozzolith funguje?

Tradičný produktový rad MasterPozzolith je radom prísad na zníženie hodnoty vodného súčiniteľa pre betóny nižších tried. Tieto produkty môžu na základe špecifického chemického zloženia a dávkovania znižovať obsah vody a ovplyvňovať vlastnosti tvrdnutia na požadovanú úroveň.

Výsledkom je kvalitný betón s dobrými vlastnosťami konečnej úpravy na štandardné použitie.

Prečo je MasterPozzolith jedinečné riešenie pre zákazníkov?

Tieto prísady na zníženie obsahu vody možno používať na zvýšenie konzistencie a spracovateľnosti betónov bez prídavku vody alebo zníženie obsahu vody betónu, a teda zvýšenie pevnosti pri zachovaní sadnutia.

Výsledkom je plastický betón alebo zlepšené parametre pre aplikácie vyžadujúce vyššiu pevnosť.

Voľba správneho dodávateľa prímesí je pre úspech zásadná.


MasterPozzolith 90

Tekutá plastifikačná prísada znižujúca množstvo zámesovej vody

MasterPozzolith 95

Plastifikačná prísada pre transportbetón na dosiahnutie mäkkej až tekutej zmesi vhodná pre kamenivo citlivé na alkálie. Prísada zodpovedá norme EN 934-2.

Na stiahnutie

Prísady do betónov - katalóg produktov

pdf (1,79 Mb)