MasterProtect 8000 CI

Organofunkčný inhibítor korózie novej generácie na báze silánov

 

Popis produktu

MasterProtect 8000 CI je nízkoviskózny jednozložkový inhibítor korózie novej generácie. Okamžite použiteľná, číra tekutina, kombinujúca vysoko penetračnú schopnosť silanovej zložky s organofunkčným inhibítorom korózie, zabraňujúcim prenikaniu chloridových iónov.

Vlastnosti 

 • Inhibitor korózie MasterProtect 8000 CI sa nanáša nástrekom priamo na povrch železobetónových konštrukcií.
 • Je vhodný a použiteľný na staveniskové a prefabrikované betóny, pre prvky vystužené všetkými bežnými druhmi výstuže (klasická, predpínaná).
 • Inhibitor korózie MasterProtect 8000 CI je vhodné používať ako plnohodnotnú súčasť systému sanácie železobetónových konštrukcií systémom MasterEmaco. Inhibítor korózie MasterProtect 8000 CI razantne preruší tok elektrolytického prúdu a preruší tak korózny cyklus prebiehajúci medzi rôznymi betónovými zmesami (tzv. efekt kruhovej anódy).
 • Inhibítor korózie MasterProtect 8000 CI možno samozrejme využiť tiež ako hospodárne a cenovo prijateľné preventívne opatrenia proti korózii výstužných prvkov.
 • Inhibítor korózie MasterProtect 8000 CI je obzvlášť vhodný na:
  - mostné objekty (mostovky, piliere a stĺpy, trámy)- nadzemné parkoviská a garáže - fasády, balkóny, lodžie - objekty a konštrukcie v prímorských oblastiach a v kontakte s morskou vodou

Výhody

 • Významná redukcia korózie výstužných prvkov spôsobenej chloridmi
 • Umožňuje funkčne ošetriť trhliny až do šírky 0,3 mm.
 • Redukcia korózie v už skarbonizovanom železobetóne
 • Funguje na molekulárnej báze, efektívna makroinhibícia (medzi výstužnými prvkami) a mikroinhibícia (v jednotlivých výstužných prvkoch)
 • Vyskúšaná dlhodobá (viac než 7 rokov) efektívna ochrana proti korózii v laboratórnom prostredí i priamo v silnom korozívnom prostredí (chemické a rozmrazovacie látky a dopravné zaťaženie)
 • Funkčnosť aj pri vysokej vlhkosti prostredia
 • Je zaistená chemická väzba k oceli (k výstužným prvkom), odpadá nebezpečenstvo vyplavenia alebo vybielenia z cementových a silikátových materiálov a to aj po dlhodobo sa striedajúcich cykloch (vlhko/sucho)
 • Veľmi jednoduchá a rýchla aplikácia
 • Nemá vplyv na okamžité či neskoršie sfarbenie betónu.
 • Umožňuje dýchanie podkladovej konštrukcie
 • Zabraňuje budúcemu vnikaniu chloridov a vody do konštrukcie.

Na stiahnutie