​MasterRheobuild 1026

Superplastifikačná prísada pre transportbetóny, prefa výrobu, prevzdušnené betóny a injektáže mikrocementami MasterRoc. Prísada zodpovedá norme STN EN 934-2.

 

Použitie

Superplastifikačná prísada na výrobu tekutej betónovej zmesi všeobecne, špeciálne na výrobu prevzdušnených transportbetónov.

MasterRheobuild 1026 je možné kombinovať s prevzdušňovacími prísadami MasterAir, pričom vykazuje veľmi dobrú schopnosť udržať štruktúru mikropórov, vytvorenú prevzdušňovacou prísadou. Superplastifikačná prísada na injektovanie extra jemným portlandským cementom MasterRoc ako náhrada prísady MasterRheobuild 2000PF.

Pôsobenie

MasterRheobuild 1026 spôsobuje jemnejší rozptyl cementových častíc, čím vznikne homogénny cementový film s nižšou hustotou, ktorý znižuje trecie sily v betóne.

MasterRheobuild 1026 zabezpečuje dostatočne dlhú dobu spracovateľnosti aj pri veľmi nízkych hodnotách vodného súčiniteľa a vedie k dosiahnutiu vyšších počiatočných a konečných pevností betónu.

Na stiahnutie

Technický list MasterRheobuild 1026

pdf (88,02 Kb)

VoP MasterRheobuild 1026

pdf (420,06 Kb)