MasterRoc MP 358 SC

Vysokoreakčná, dvojzložková, hydrofóbna, polyuretánová injektážna živica na spevňovanie a stabilizáciu nadloží

 

Použitie

MasterRoc MP 358 SC je dvojzložková, polyuretánová, bezrozpúšťadlová, injektážna živica špecificky určená na rýchlu stabilizáciu nadloží a spevnenie tam, kde je potrebná veľmi vysoká pevnosť v tlaku a priľnavosť.

Oblasti použitia

  • Spevňovanie rozpukaných skalných hornín pri podzemných stavbách.
  • Spevňovanie uhlia pri výstavbe prístupových  a dobývacích stien (porubov).
  • Tesnenie proti prenikaniu plynu a vody.

Charakteristiky a výhody

  • Rýchlo reagujúci materiál používaný tam, kde je požadovaná štruktúrna pevnosť a flexibilita.
  • Reaguje a expanduje až v 3-násobnom objeme bez styku s vodou.
  • Preniká trhlinami širšími než 0,14 mm.
  • V styku s vodou môže faktor napenenia vzrásť až asi na 8.
  • Malá citlivosť na vodu.
  • Takmer žiadny nárast reakčnej teploty pri styku s vodou.

Na stiahnutie

Technický list MasterRoc MP 358 SC

pdf (119,80 Kb)