​MasterRoc MP 368 TIX

Vysoko reaktívna, dvojzložková, tixotropná, ohňovzdorná silikátová injektážna živica na báze polyurea, na stabilizáciu zemín v súvrstviach s početnými puklinami a na opravy trhlín v betóne

 

Rozsah a oblasti použitia silikátovej injektážnej živice na báze polyurea MasterRoc MP 368 TIX

MasterRoc MP 368 TIX je rýchlo reagujúca, dvojzložková, tixotropná, bezrozpúšťadlová, silikátová injektážna živica na báze polyurea, určená špeciálne na rýchlu stabilizáciu zemín v súvrstviach s početnými otvorenými trhlinami na povrchu. Je vhodná aj na opravy trhlín v betóne. Tixotropná konzistencia zabraňuje vytekaniu nevytvrdnutej živice z trhlín.

Oblasti použitia

 • Spevňovanie popukaných skalných hornín pri podzemných stavbách
 • Utesnenie proti plynu a vode
 • Stabilizácia čelieb tunelov
 • Utesnenie trhlín v klenbách
 • Oprava trhlín v betóne

Vlastnosti silikátovej injektážnej živice na báze polyurea MasterRoc MP 368 TIX

 • Dobrá prídržnosť k betónu a skalným súvrstviam
 • Dobre sa mieša aj pri nízkych teplotách > 5 °C
 • Pevnosť v tlaku > 35 MPa
 • Hneď po namiešaní má tixotropné vlastnosti
 • Vysoká štrukturálna pevnosť kombinovaná s flexibilitou
 • Injektovaný materiál vykazuje dobrú priľnavosť na vlhké podklady a podklady s malým trením.
 • Nezväčšuje svoj objem pri kontakte s vodou a ani ju nevstrebáva. 

 

Na stiahnutie

Technický list MasterRoc MP 368 TIX

pdf (115,39 Kb)