​MasterRoc TIX 20

Hydraulická prefabrikovaná zmes na báze portlandského cementu

 

Popis výrobku

MasterRoc TIX 20 je prefabrikovaný produkt, ktorý vykazuje veľmi malé zmraštenie, je objemovo stály a nemá tendenciu k segregácii a to aj pri vysokých teplotách. MasterRoc TIX 20 po zmiešaní s vodou vytvorí tekutú injektážnu maltu, ktorá v krátkom časovom intervale dosahuje vysoké hodnoty pevnosti v tlaku a v ťahu pri ohybe (v závislosti od v/c).

Oblasti použitia

 • Dodatočne predpäté konštrukcie
  - injektáž káblových kanálikov
  - kotvenie káblov
 • Podzemné konštrukcie
  - zemné a skalné kotvy
  - výplňové a spevňujúce injektáže
 • Geotechnické použitie
  - stabilizácia zosuvov
  - viazanie oporných stien

Výhody

 • Vysoká počiatočná a konečná pevnosť zaisťuje trvanlivosť a bezpečnosť pri týchto kritických inštaláciách.
 • Zachovanie dobrej spracovateľnosti zaručuje dokonalé zapúzdrovanie prvkov predpínacej výstuže pri injektáži dlhých úsekov pri vysokej teplote okolia.
 • Stabilné reologické vlastnosti, malé zmrašťovanie a nízky obsah vody zaručujú vynikajúcu ochranu proti korózii oceľových predpínacích prvkov.
 • Vysoká priľnavosť k oceli zvyšuje úroveň súdržnosti medzi betónom a výstužou.

Na stiahnutie

Technický list MasterRoc TIX 20

pdf (94,67 Kb)

Tunel Ovčiarsko

pdf (123,75 Kb)