Technológie – striekaný betón


Inovatívne systémy na vysokokvalitný striekaný betón

Vysokokvalitné a trvácne torkrétovanie (striekaný betón) sa stalo dôležitou súčasťou podpory a stabilizácie pri razení tunelov a v baníctve. Zamokra striekané ostenia tunelov vytvárajú moderné, monolitické kompozitné konštrukcie. Podstatnou mierou znižujú náklady a časovú náročnosť, znižujú zdravotné riziká, zvyšujú bezpečnosť pracovníkov a znižujú nepriaznivý dopad na životné prostredie.

Neustále sa snažíme dopredu predvídať potreby a požiadavky zákazníkov, a preto naše prísady zlepšujú vlastnosti, kontrolu hydratácie a viskozitu striekaného betónu:

  • Nealkalické urýchľovače s rýchlym účinkom (MasterRoc SA) umožňujú produkciu striekaného betónu s priaznivým vývojom počiatočnej pevnosti a vysokou pevnosťou.
  • Kombinovaným použitím štrukturálnych výstužných vlákien sa výrazne zlepšuje absorpcia záťaže, zabraňuje sa šíreniu trhlín a zvyšuje sa dlhodobá trvácnosť pre spoľahlivú a trvalú podporu.
  • Ponúkame veľké množstvo bezchloridových tekutých prísad na zlepšenie plastických a vytvrdzovacích vlastností betónu.
  • Naše špeciálne zložené produkty na mazanie strojov a zariadení (MasterRoc LUB) môžu byť použité na čerpanie betónovej zmesi, aby sa zabránilo upchatiu a nadmernému opotrebovaniu.
  • Prinášame tiež systém kontroly hydratácie cementu na mokré i suché aplikácie striekaného betónu (MasterRoc HCA), ktoré sú schopné udržať čas spracovateľnosti až 72 hodín, vďaka čomu dokážete nastaviť celkové vlastnosti a získate flexibilitu logistiky.
  • Pridaním prísady microsilika (MasterRoc MS) sa zníži priepustnosť, zvýši hustota, dlhodobá pevnosť a trvácnosť striekaného betónu. Microsilika tiež dokáže zlepšiť čerpateľnosť a spracovateľnosť striekaného betónu v čerstvom stave.

MasterRoc HCA 20

Systém riadiaci hydratáciu striekaných betónov, výplňových a injektážnych betónových zmesí

Prečítajte si viac...

MasterRoc LUB 1

Pomocník na zlepšenie čerpania pre čerpadlá betónu

Prečítajte si viac...

MasterRoc SA 180

Nealkalický, tekutý, vysoko účinný urýchľovač tuhnutia pre striekaný betón​

Prečítajte si viac...

MasterRoc SA 183

Vysokoúčinná bezalkalická prísada urýchľujúca tuhnutie, pre striekaný betón

Prečítajte si viac...

MasterRoc SA 186

Vysokoúčinná bezalkalická tekutá prísada urýchľujúca tuhnutie, pre striekaný betón

Prečítajte si viac...

MasterRoc SA 190

Bezalkalická, tekutá a vysokoúčinná prísada urýchľujúca tuhnutie, pre striekaný betón

Prečítajte si viac...

MasterRoc SA 193

Vysokoúčinná bezalkalická prísada urýchľujúca tuhnutie, pre striekaný betón podľa EN 934-5:2007 T. 2

Prečítajte si viac...

MasterRoc SA 545

Prášková, bezalkalická prísada urýchľujúca tuhnutie pre striekaný betón suchou cestou

Prečítajte si viac...

MasterRoc TCC 735

Bezchloridová tekutina na zlepšenie vlastností betónu. Prísada pre systém MasterRoc TCC (Total Consistency Control)

Prečítajte si viac...