MasterRoc SA 183

Vysokoúčinná bezalkalická prísada urýchľujúca tuhnutie, pre striekaný betón

 

Popis výrobku

  • MasterRoc SA 183 je vysokoúčinný nealkalický urýchľovač tuhnutia pre striekaný betón.
  • Je ideálny pre striekanie betónu mokrou cestou pre dočasné a trvalé primárne ostenie v tuneloch a baniach a pri stabilizácii svahov.
  • Je vhodný aj na urýchľovanie tuhnutia cementových mált a tiež pri zalievaní medzikruží v tuneloch TBM, cementových injektážach podložia a pri penovom betóne.

Aké unikátne vlastnosti má MasterRoc SA 183?

  • Dávkovanie závisí od požadovanej kvality a rýchlosti tuhnutia.
  • Rýchle tuhnutie umožňuje rýchly postup prác a možnosť vytvárať hrubé striekané betónové výstelky prostredníctvom aplikácie vo vrstvách v priebehu jednej fázy stavebného postupu.
  • Unikátne zloženie produktu zabezpečuje rýchle tuhnutie, kontinuálne spevňovanie čerstvého betónu, dlhú trvácnosť a dobrú dlhodobú pevnosť.

Aké výhody ponúka MasterRoc SA 183 používateľom?

  • Veľmi nízka tvorba prachu počas aplikácie, a tým pádom dobré pracovné prostredie.
  • Možnosť aplikácií s nízkym odrážaním, keď používate správny uhol a vzdialenosť dýzy.
  • Neagresívne vlastnosti zlepšujú bezpečnosť práce, znižujú dopad na životné prostredie a znižujú náklady na manipuláciu.

Na stiahnutie

Technický list MasterRoc SA 183

pdf (96,85 Kb)

Tunel Ovčiarsko

pdf (123,75 Kb)

Tunel Považský Chlmec - primárne ostenie

pdf (120,39 Kb)

Tunel Poľana

pdf (122,03 Kb)

Tunel Svrčinovec

pdf (117,26 Kb)