​MasterRoc SA 193

Vysokoúčinná bezalkalická prísada urýchľujúca tuhnutie, pre striekaný betón podľa EN 934-5:2007 T. 2

 

Popis výrobku

 • MasterRoc SA 193 je tekutá vysokoúčinná bezalkalická prísada urýchľujúca tuhnutie betónu na báze hliníkových solí pre striekané betóny s vysokými nárokmi na vývoj počiatočných pevností.
 • MasterRoc SA 193 umožňuje nástrek veľkej hrúbky vrstvy na stropných častiach a zároveň spracovanie stiekaného betónu s vysokou konzistenciou. Vývoj pevnosti môže byť riadený dávkovaním urýchľovača.
 • MasterRoc SA 193 je možné kombinovať so všetkými prípravkami typu MasterGlenium a tiež so stabilizátorom MasterRoc HCA. 

Oblasti použitia

 • Striekaný betón – mokrou cestou
 • Stavba tunelov
 • Striekaný betón – suchou cestou

Vlastnosti

 • Rýchlejšia postupnosť pracovných krokov
 • Vysoké počiatočné a konečné pevnosti
 • Jednoduchá preprava a dávkovanie
 • Nízka prašnosť, šetrná k životnému prostrediu
 • Hutná štruktúra betónu
 • Malé výluhy striekaného betónu

Na stiahnutie

Technický list MasterRoc SA 193

pdf (91,59 Kb)

Tunel Považský Chlmec - primárne ostenie

pdf (120,39 Kb)

VoP MasterRoc SA 193

pdf (84,67 Kb)