MasterSeal – hydroizolácie a tesniace hmoty

 

Na čo slúžia hydroizolácie a tesniace hmoty MasterSeal?

Ručne aplikované aj strojom striekané hydroizolácie MasterSeal sú navrhnuté tak, aby zastavili priesaky vody a prenikanie vlhkosti do rôznych nových a existujúcich stavieb. Naše univerzálne a unikátne technológie sú vhodné na hydroizolácie všetkých typov stavieb, vrátane parkovísk, priemyselných areálov, vodohospodárskych zariadení na pitnú vodu a odpadové vody, potrubí a hydroizoláciu striech a podzemných stavieb.

Vďaka čomu je MasterSeal unikátne riešenie pre zákazníkov?

Vďaka poznatkom pri nespočetných stavebných projektoch a viac než 100-ročným skúsenostiam s výrobou vznikli mnohé úspešné stavebné a hydroizolačné aplikácie po celom svete. Naša globálna sieť odborníkov poskytuje majiteľom, investorom, projektantom a realizátorom technické riešenia potrebné na zhotovenie náročných projektov.

V náročných aplikáciách, ako sú parkovacie domy, mosty, štadióny, strechy, ktorých konštrukcie sú stále vystavené rôznym vplyvom a abrazívnym podmienkam, poskytujú naše vysokokvalitné hydroizolačné membrány vynikajúcu odolnosť a dlhú životnosť.

Stavebný priemysel využíva naše dokonalé znalosti korózneho prostredia v zariadeniach pre odpadové vody a naše viac ako 100-ročné skúsenosti s opravami a ochranou betónu. Vďaka tomuto postaveniu je spoločnosť BASF lídrom v oblasti riešení vodného hospodárstva na celom svete. Naše inovatívne technológie podliehajú náročným skúškam, aby spĺňali jednotlivé národné normy a boli zachované ich vlastnosti v daných lokálnych podmienkach.

Komplexné riešenie hydroizolácie pre všetky stavby

Naše špeciálne kombinácie produktov zahŕňajú technológie umožňujúce čo najrýchlejšiu a najjednoduchšiu aplikáciu. Vytvárame kompletné systémové riešenie poskytujúce ekonomické a  časovo efektívne riešenie hydroizolácie pre každý individuálny projekt.

Pre úspešný projekt sú dôležité odborné konzultácie a kompatibilita produktov hydroizolačných systémov a systémov na opravy.

Doprava a pochôdzne riešenia

Voda a vodohospodárstvo

Podzemné systémy

MasterSeal 345

Pružná hydroizolačná striekaná membrána aplikovaná v sendvičových konštrukciách striekaného alebo liateho betónu

MasterSeal 501

Ochranný systém na zvýšenie vodonepriepustnosti betónov a mált

MasterSeal 531

Vodotesná povlaková stierka pre zásobníky pitnej vody, nádrže, vane, betónové oporné múry a základy

MasterSeal 550

Antikarbonatizačný, vodotesný a pružný náter na použitie pri negatívnom aj pozitívnom tlaku vody

MasterSeal 560

Dvojzložková elastická membrána so zníženou hmotnosťou na hydroizoláciu a ochranu betónu, rýchlo vytvrdzujúca, dodávaná v bielej a svetlosivej farbe

MasterSeal 560 JF

Dvojzložková elastomérna tesniaca hmota na vyplnenie dilatačných škár a trhlín v betóne alebo murive

MasterSeal 588

Hydroizolačný, pružný cementový náter/stierka na ochranu betónových konštrukcií a muriva

MasterSeal 6100 FX

Jednozložková elastická a flexibilná membrána so zníženou hmotnosťou, na hydroizoláciu a ochranu betónových konštrukcií, dodávaná v svetlosivej a bielej farbe

MasterSeal 7000 CR

Chemicky odolný systém na hydroizoláciu a ochranu betónov v zariadeniach na spracovanie odpadových vôd

MasterSeal 910

Napučiavajúci tesniaci pás do pracovných škár

MasterSeal 912

Jednozložková napučiavajúca tesniaca hmota na báze polymérov na hydroizoláciu pracovných škár

MasterSeal CR 170

Nestekavá, dvojzložková škárovacia a tesniaca hmota na báze polysulfidu, odolná

MasterSeal CR 171

Tekutá, dvojzložková škárovacia a tesniaca hmota na báze polysulfidu, odolná proti chemikáliám, s Európskym technickým osvedčením

MasterSeal CR 460

Tekutý polyuretánový tesniaci tmel

MasterSeal M 251

Jednozložková polyuretánová pružná stierka s nízkym obsahom rozpúšťadiel, vytvrdzujúca vzdušnou vlhkosťou

MasterSeal M 276

Dvojzložková, oteruvzdorná, pigmentovaná polyuretánová stierka na použitie v podlahových systémoch pre parkoviská

MasterSeal M 336

Pružný náter na zaistenie ochrany a vodotesnosti železobetónových konštrukcií

MasterSeal M 338

Epoxidový, vodou riediteľný náter na zaistenie vodotesnosti a ochrany železobetónových konštrukcií

MasterSeal M 391

Lesklý epoxidový náter vhodný na kontakt s potravinami a pitnou vodou podľa nariadenia EU 10/2011

MasterSeal M 640

Flexibilná a elastická jednozložková polyuretánová hydroizolačná membrána

MasterSeal M 689

Dvojzložková, vysokoelastická, veľmi rýchlo vytvrdzujúca striekaná membrána (100 % polyurea), na použitie v hydroizolačných systémoch

MasterSeal M 790

Dvojzložková, trhliny prekleňujúca membrána na báze Xolutec - technológie, vysokoodolná proti chemikáliám, na hydroizoláciu a ochranu betónových konštrukcií v náročných podmienkach

MasterSeal M 800

Dvojzložková, pigmentovaná, elastická, vysoko reaktívna, veľmi rýchlo vytvrdzujúca, striekaná hydroizolačná membrána

MasterSeal M 811

Dvojzložková, vysokoelastická, veľmi rýchlo vytvrdzujúca striekaná hydroizolačná membrána s krátkou dobou vytvrdzovania, na báze polyurea hybridu

MasterSeal M 811 KD

Dvojzložková, pigmentovaná, elastická, veľmi rýchlo reagujúca striekaná (pomocou kartuší) hydroizolačná membrána na báze polyurea hybridu na malé plochy, s krátkou dobou vytvrdzovania

MasterSeal M 860

Dvojzložková hydroizolačná membrána na báze polyuretán/polyurea, s vysokou elasticitou, na ručné spracovanie

MasterSeal M 861

Dvojzložková hydroizolačná membrána na báze polyuretán/polyurea, s vysokou elasticitou, na ručné spracovanie

MasterSeal M 869

Dvojzložková polyuretánová membrána a obrusná vrstva na povrchovú úpravu parkovísk, vysokoelastická

MasterSeal M 880

Dvojzložková, polyuretánová, rýchlo a pri nízkych teplotách vytvrdzujúca obrusná vrstva na povrchovú úpravu parkovísk a hydroizolačné systémy

MasterSeal M 881

Dvojzložková polyuretánová obrusná vrstva na povrchovú úpravu parkovísk a hydroizolačné systémy

MasterSeal NP 474

Jednozložkový polyuretánový tesniaci tmel na utesnenie fasádnych a podlahových škár

MasterSeal P 385

Penetračný náter a vyrovnávacia stierka na báze epoxy-cementu na vlhké podklady

MasterSeal P 605

Dvojzložková, bezrozpúšťadlová epoxidová penetračná živica. Schválená podľa ZTV-BEL-B-EP.

MasterSeal P 606

Dvojzložková, bezrozpúšťadlová, epoxidová penetračná živica, rýchlo a pri nízkych teplotách vytvrdzujúca

MasterSeal P 620

Dvojzložkový, epoxidový, vodou riediteľný penetračný náter, najmä na bitúmenové pásy s pieskovým posypom pred aplikáciou MasterSeal M 640

MasterSeal P 681

Dvojzložkový, bezrozpúšťadlový špeciálny epoxidový základný náter na oceľ

MasterSeal P 682

Jednozložkový silánový penetračný náter na sklo a glazovanú dlažbu

MasterSeal P 683

Jednozložková polyuretánová penetračná živica, vytvrdzujúca vzdušnou vlhkosťou, s nízkym obsahom rozpúšťadiel, na malé plochy v exteriéroch, napr. balkóny

MasterSeal P 684

Jednozložkový, epoxidový spojovací mostík na nehrdzavejúcu oceľ, neželezné kovy, hliník a meď

MasterSeal P 690

Jednozložkový taviaci spojovací mostík medzi izolačnou membránou a liatym asfaltom, na báze polyakrylát/bitúmenu, s obsahom rozpúšťadiel

MasterSeal P 691

Jednozložkový polyuretánový spojovací mostík, s obsahom rozpúšťadiel, vytvrdzujúci vzdušnou vlhkosťou, na použitie pod a na membrány MasterSeal

MasterSeal P 698

Jednozložkový polyuretánový spojovací mostík na bitúmenové pásy, obsahujúci rozpúšťadlá, vytvrdzujúci vzdušnou vlhkosťou

MasterSeal P 770

Dvojzložkový penetračný náter na báze Xolutec - technológie pre systémy MasterSeal

MasterSeal TC 240

Jednozložkový, vzdušnou vlhkosťou vytvrdzujúci, polyuretánový, ochranný vrchný uzatvárací náter

MasterSeal TC 258

Jednozložkový, polyuretánový, pružný, proti UV žiareniu a poveternostným vplyvom odolný, matný, pigmentovaný uzatvárací náter, vytvrdzujúci vzdušnou vlhkosťou

MasterSeal TC 259

Jednozložkový, polyuretánový, pružný, proti UV žiareniu a poveternostným vplyvom odolný, pigmentovaný uzatvárací náter, vytvrdzujúci vzdušnou vlhkosťou

MasterSeal TC 268

Dvojzložkový, polyuretánový, pigmentovaný, UV stabilný uzatvárací náter s vysokým obsahom pevných častíc pre podlahové systémy parkovacích plôch a podlahy s posypom

MasterSeal TC 269

Dvojzložkový, polyuretánový, pigmentovaný, UV stabilný uzatvárací náter s vysokým obsahom pevných častíc pre strešné systémy a hladké povrchy

MasterSeal TC 373

Dvojzložkový, epoxidový, bezrozpúšťadlový, pigmentovaný uzatvárací náter na podlahové systémy parkovísk a priemyselné podlahy s presýpaným povrchom

MasterSeal TC 640

Alifatický jednozložkový polyuretánový uzatvárací náter pre systém MasterSeal 2164

Na stiahnutie

MasterSeal 7000 CR - Riešenie do extrémnych podmienok

pdf (460,57 Kb)