MasterSet – prísady spomaľujúce a urýchľujúce tuhnutie betónov a mált


Ako MasterSet funguje?

Produktový rad MasterSet je širokou ponukou prísad, ktoré umožňujú výrobcom betónov upravovať dobu tvrdnutia betónov podľa potrieb jednotlivých projektov.

Prečo je MasterSet jedinečné riešenie?

Podľa zvoleného produktu ponúka MasterSet prísady, ktoré urýchľujú alebo spomaľujú tvrdnutie, a produkty na riadenie hydratácie, ktoré sú ideálne pre betóny dopravované na veľké vzdialenosti alebo v zimných podmienkach atď.

Rad MasterSet zahŕňa:

  • Prísady spomaľujúce tuhnutie a tvrdnutie betónov, čím uľahčujú spracovanie a konečnú kvalitu.
  • Urýchľovače tvrdnutia, ktoré skracujú dobu tvrdnutia betónov, zlepšujú prvotnú pevnosť betónov a vlastnosti pre konečnú úpravu.
  • Náš systém inovatívnych prísad na riadenie hydratácie, ktoré upravujú hydratáciu cementu, ponúka úspornú alternatívu na riešenie strát sadnutím a umožňuje nové použitie alebo recykláciu vráteného plastického betónu alebo odpadovej vody z umývania dopravných prostriedkov s obsahom betónu.

Voľba správneho dodávateľa prísad je pre úspech zásadná

V rámci produktového radu MasterSet je k dispozícii aj technická podpora tímu Master Builders Solutions spoločnosti BASF. Našich zákazníkom počúvame a úzko s nimi spolupracujeme, a preto sme schopní uvádzať na trh nové a veľmi zaujímavé produkty a vyvíjať špecifické riešenia pre najefektívnejšiu a najúspornejšiu výrobu betónu.

MasterSet 10M

Prísada aktivujúca tuhnutie betónu predovšetkým pri nízkych teplotách. Neobsahuje chloridy, vysokoúčinná.

MasterSet R 433

Prísada zo sacharózy spomaľujúca tuhnutie pre bežné betóny. Prísada zodpovedá norme EN 934-2. Prísadu je možné používať pre prosté betóny, železobetóny a predpäté betóny.

Na stiahnutie

Prísady do betónov - katalóg produktov

pdf (1,79 Mb)