MasterSure – prísady na udržanie spracovateľnosti


Ako MasterSure funguje?

MasterSure je novou generáciou polymérov, ktorá zaručuje udržanie konzistencie betónov bez vplyvu na dobu tvrdnutia alebo predčasnú stratu konzistencie.

Prečo je MasterSure jedinečné riešenie pre zákazníkov?

MasterSure je revolúciou v dodávkach betónov a parametroch konzistencie, pretože spomaľuje adsorpciu polymérov na povrchu zŕn cementu, čím zachováva spracovateľnosť betónov počas dlhšej doby (viac ako 2 hodiny pri hotovej zmesi a viac ako 45 minút pri prefabrikovanom betóne).

Možno ho používať spoločne s prísadou na zníženie hodnoty vodného súčiniteľa alebo ako samostatný produkt na zvýšenie konzistencie betónových zmesí.

Voľba správneho dodávateľa prísad je pre úspech zásadná

MasterSure 900

Prísada tretej generácie, umožňujúca zachovanie konzistencie, na báze polykarboxylátéteru. Prísada zodpovedá norme pre prísady STN EN 934-2.

Na stiahnutie

Prísady do betónov - katalóg produktov

pdf (1,79 Mb)