MasterSure 900

Prísada tretej generácie, umožňujúca zachovanie konzistencie, na báze polykarboxylátéteru. Prísada zodpovedá norme pre prísady STN EN 934-2.

 

Použitie

  • MasterSure 900 unikátna prísada – technológia inovovanej tretej generácie prísad do betónu na báze modifikovaného polykarboxylátéteru (PCE).
  • MasterSure 900 ponúka užívateľom dosiaľ nedosiahnuteľnú flexibilitu pri nastavení konzistencie bez použitia spomaľujúcej prísady.
  • MasterSure 900 má len malý vplyv na počiatočné stekutenie.

Výhody

  • MasterSure 900 sa obvykle používa v kombinácii s inými plastifikačnými prísadami radu MasterPozzolith, alebo so superplastifikačnými prísadami radu MasterGlenium, MasterGlenium ACE, MasterGlenium SKY. Vďaka tomuto dvojzložkovému dávkovaniu je optimálne riadenie zachovania konzistencie možné dokonca aj v zložitých podmienkach.
  • Tento systém poskytuje vo veľkej miere flexibilitu, istotu a komfort pre výrobcov transportbetónu.
  • Spoľahlivý vplyv na zachovanie konzistencie spočíva v obchádzaní kritického obdobia počas prvých 10 minút hydratácie cementu. Vplyv prísady nastúpi neskôr, keď boli rozsiahle stabilné produkty hydratácie už vytvorené.
  • Účinok MasterSure 900 začíná teda až 15 – 20 minút po nadávkovaní, efekt je zreteľný v časovom intervale dlhšom než 90 minút.

Na stiahnutie

Technický list MasterSure 900

pdf (91,74 Kb)