​MasterTop P 604

Ekonomická, predplnená dvojzložková bezrozpúšťadlová epoxidová živica na základné vrstvy, vhodná na minerálne podklady

 

Popis výrobku

MasterTop P 604 je dvojzložková bezrozpúšťadlová nepigmentovaná nízkovizkózna epoxidová živica na základné vrstvy.

Oblasti použitia

MasterTop P 604 sa používa ako živica na základné vrstvy (penetrácie, stierky, polymérmalty), ktorá utesňuje kapiláry a uzatvára póry na cementových podkladoch v interiéri aj exteriéri v podlahových systémoch MasterTop a MasterSeal.

Živicu je možné použiť ako stierku pridaním vysušeného kremičitého piesku v pomere 1 : 0,5 až 1 : 0,8 alebo ako spojivo pre polymérmaltu s plnením až do pomeru 1 : 10.

Živica MasterTop P 604 bola skúšaná z hľadiska emisií prchavých organických látok v systéme MasterTop 1273 a spĺňa požiadavky AgBB. MasterTop P 604 spĺňa požiadavky STN EN 13578 týkajúce sa zlučiteľnosti s mokrým betónom.

Vlastnosti

  • nízka viskozita
  • jednoduchá aplikácia
  • dobrá penetračná schopnosť
  • vypĺňa póry a kapiláry v podklade
  • výborná priľnavosť k podkladu
  • predplnená
  • nízka úroveň emisií v systéme