MasterTop BC 378

Dvojzložková bezrozpúšťadlová samonivelizačná epoxidová podlahová stierka s vysokou chemickou odolnosťou

 

Popis výrobku

MasterTop BC 378 je dvojzložková bezrozpúšťadlová samonivelizačná, už predplnená, pigmentovaná epoxidová podlahová stierka s vysokou chemickou odolnosťou. MasterTop BC 378 spĺňa požiadavky nemeckého predpisu na ochranu spodných vôd (WHG) pre chemické prevádzky.

Oblasti použitia

MasterTop BC 378 sa používa v interiéroch aj exteriéroch tam, kde je požiadavka na odolnosť proti strednému prevádzkovému zaťaženiu a kde hrozí kontaminácia spodných vôd výrobou, manipuláciou, skladovaním a aplikuje sa ako sekundárna ochrana (havarijné nádrže). Používa sa napr. v systéme MasterTop 1278.

Vlastnosti

  • vysoká odolnosť proti chemikáliám
  • vynikajúca mechanická pevnosť
  • prekleňuje statické trhliny
  • odolná proti opotrebovaniu
  • dobrá priľnavosť na nepórovité podklady
  • jednoduchá aplikácia
  • jednoduché čistenie a údržba
  • môže sa zahustiť tixotr. prísadou STELLMITTEL EP/PUR (Sylothix 51) 1,8 % na množstvo zložky A
  • extrémne odolná proti vode, aj morskej a odpadovej, ako aj proti množstvu alkálií a riedených kyselín, soľanke, minerálnym olejom, mazivám a pohonným hmotám