​MasterTop BC 375N

Dvojzložková bezrozpúšťadlová samonivelizačná polyuretánová podlahová stierka s nízkymi emisiami VOC

 

Popis výrobku

MasterTop BC 375N je dvojzložková, bezrozpúšťadlová, samonivelizačná, pigmentovaná polyuretánová stierka.

Oblasti použitia

MasterTop BC 375N sa používa v interiéroch tam, kde je požiadavka na odolnosť proti strednému až veľkému prevádzkovému zaťaženiu. MasterTop BC 375N sa aplikuje na napenetrované betónové a cementové podklady. Ďalej sa môže použiť na asfaltové podklady napenetrované špeciálnymi nátermi MasterTop P 660 alebo MasterTop BC 375N. Používa sa napr. v systémoch MasterTop 1324, MasterTop 1324 AB, MasterTop 1324N&B a MasterTop 1324 R. MasterTop BC 375N spĺňa požiadavky AgBB normy na emisie.

Vlastnosti

  • vynikajúca mechanická pevnosť
  • nízke emisie: podľa AgBB
  • vynikajúce samonivelizačné vlastnosti
  • odolná proti opotrebovaniu
  • jednoduchá aplikácia
  • jednoduché čistenie a údržba
  • výborné odvzdušnenie
  • dobrá chemická odolnosť
  • prekleňuje statické trhliny

Na stiahnutie

Technický list MasterTop BC 375N

pdf (137,25 Kb)

VoP MasterTop BC 375N - systém MasterTop 1324

pdf (111,89 Kb)

VoP MasterTop BC 375N - systém MasterTop 1324 A

pdf (106,91 Kb)

VoP MasterTop BC 375N - systém MasterTop 1324 A-R

pdf (106,89 Kb)

VoP MasterTop BC 375N - systém MasterTop 1324 AB

pdf (105,62 Kb)

VoP MasterTop BC 375N - systém MasterTop 1324 R

pdf (107,27 Kb)