MasterTop BC 375NAS

Dvojzložková, bezrozpúšťadlová, pigmentovaná, antistatická, samonivelizačná polyuretánová podlahová stierka s nízkymi emisiami VOC

 

Popis výrobku

MasterTop BC 375NAS je antistatická, bezrozpúšťadlová, samonivelizačná, pigmentovaná, dvojzložková polyuretánová podlahová stierka.

Oblasti použitia

MasterTop BC 375NAS sa používa v interiéroch tam, kde je požiadavka na elektrostatickú vodivosť a odolnosť proti strednému až veľkému prevádzkovému zaťaženiu. MasterTop BC 375NAS sa aplikuje na napenetrované betónové a cementové podklady s nalepenými medenými pásmi a aplikovaným vodivým náterom MasterTop P 687WAS. Ďalej sa môže použiť na asfaltové podklady. Používa sa napr. v systémoch MasterTop 1324 ESD pre podlahy s požiadavkami STN EN 61340-5-1 alebo v systémoch MasterTop 1324 AS podľa STN EN 1081. MasterTop BC 375NAS spĺňa požiadavky AgBB normy na emisie.

Vlastnosti

  • elektrostaticky vodivá
  • vynikajúca mechanická pevnosť
  • nízke emisie podľa AgBB
  • odolná proti opotrebovaniu
  • jednoduchá aplikácia
  • jednoduché čistenie a údržba
  • výborné odvzdušnenie
  • prekleňuje statické trhliny

Na stiahnutie

Technický list MasterTop BC 375NAS

pdf (141,53 Kb)

VoP MasterTop BC 375NAS - systém MasterTop 1324 AS

pdf (112,48 Kb)

VoP MasterTop BC 375NAS - systém MasterTop 1324 ESD

pdf (112,63 Kb)