​MasterTop BC 389AS - antistatická epoxidová podlahová stierka s vysokou chemickou odolnosťou

Popis a oblasti použitia antistatickej epoxidovej podlahovej stierky MasterTop BC 389AS

MasterTop BC 389AS je dvojzložková bezrozpúšťadlová vodivá epoxidová podlahová stierka s vysokou chemickou odolnosťou. Spĺňa požiadavky nemeckých právnych predpisov na ochranu spodných vôd pre chemické prevádzky.

Stierka MasterTop BC 389AS je určená na použitie v interiéroch, na podlahy so stredným priemyselným zaťažením v priestoroch, kde hrozí kontaminácia spodných vôd výrobou, manipuláciou, skladovaním chemikálií a pri aplikáciách sekundárnej ochrany (havarijné nádrže). Používa sa v systéme MasterTop 1289 AS.

Vlastnosti antistatickej epoxidovej podlahovej stierky MasterTop BC 389AS

 • vysoká odolnosť proti chemikáliám
 • vynikajúca mechanickú pevnosť
 • odolnosť proti opotrebovaniu
 • preklenuje statické trhliny
 • odolnosť proti opotrebovaniu
 • dobrá priľnavosť na nepórovité podklady
 • jednoduchá aplikácia
 • jednoduché čistenie a údržba
 • extrémna odolnosť proti vode, aj morskej a odpadovej, proti množstvu alkálií, riedených kyselín, soľanke, minerálnym olejom, mazivám a pohonným látkam.
 • antistatická, vodivá podľa EN 1081
 • žltnutie vplyvom pôsobenia UV žiarenia nemá vplyv na technické vlastnosti stierky

Na stiahnutie

Technický list MasterTop BC 389AS

pdf (125,67 Kb)