​MasterTop P 615

Bezrozpúšťadlová (total solid), dvojzložková epoxidová penetračná živica, bez nutnosti posypu, s nízkymi emisiami, pre epoxidové a polyuretánové podlahové systémy alebo na olejom znečistené podklady

 

Popis výrobku

MasterTop P 615 je bezrozpúšťadlová, dvojzložková, nízkoviskózna epoxidová penetračná živica s amínovým tvrdidlom, s nízkym obsahom emisií, ktorú za normálnych okolností nie je nutné posypať kremičitým pieskom na zvýšenie priľnavosti nasledujúcich vrstiev.

Oblasti použitia

MasterTop P 615 sa používa ako penetračná živica na minerálne podklady (ako napr. betónové a cementové potery) pri podlahových systémoch MasterTop a ručne nanášaných hydroizolačných membránach MasterSeal. Pri aplikáciách v kontakte so zemou, musí byť zhotovená účinná izolácia proti vlhkosti. MasterTop P 615 sa môže aplikovať aj na vopred očistené, olejom kontaminované a matne vlhké plochy.

Vlastnosti

  • posyp pieskom nie je za normálnych okolností nutný
  • nízka viskozita
  • jednoduché spracovanie
  • utesňuje kapiláry a uzatvára póry
  • vynikajúca priľnavosť k podkladu
  • vysoká tolerancia vlhkosti
  • nízky obsah emisií (v súlade s AgBB)

Na stiahnutie

Technický list MasterTop P 615

pdf (135,41 Kb)

VoP MasterTop P 615 - systém MasterTop 1324

pdf (112,17 Kb)

VoP MasterTop P 615 - systém MasterTop 1324 AB

pdf (106,23 Kb)

VoP MasterTop P 615 - systém MasterTop 1324 AS

pdf (110,88 Kb)

VoP MasterTop P 615 - systém MasterTop 1324 ESD

pdf (111,32 Kb)

VoP MasterTop P 615 - systém MasterTop 1324 R

pdf (108,12 Kb)

VoP MasterTop P 615 - systém MasterTop 1325

pdf (110,06 Kb)

VoP MasterTop P 615 - systém MasterTop 1326

pdf (110,72 Kb)

VoP MasterTop P 615 - systém MasterTop 1326 REG

pdf (109,35 Kb)

VoP MasterTop P 615 - systém MasterTop 1327 C

pdf (112,15 Kb)