MasterTop P 687WAS

Dvojzložkový, bezrozpúšťadlový, vodou riediteľný, epoxidový vodivý lak

Popis výrobku

MasterTop P 687WAS je bezrozpúšťadlový, dvojzložkový, vodou riediteľný, nízkoviskózny, čierny vodivý lak na epoxidovej báze.

Oblasti použitia

MasterTop P 687WAS sa používa v interiéroch ako špeciálna vodivá vrstva (vodivý lak) na napenetrované cementové podklady. Je súčasťou podlahových systémov MasterTop P 1270 AS, MasterTop P 1270 AS-R, MasterTop P 1278 AS, MasterTop P 1278-R, MasterTop P 1324 AS a MasterTop P 1324 ESD. Tieto systémy sa používajú tam, kde je požiadavka na spoľahlivé odvedenie elektrostatického náboja z povrchu nášľapnej vrstvy.

Vlastnosti

  • nízka viskozita
  • jednoduchá aplikácia
  • vynikajúce elektrostatické parametre
  • nesmie sa používať ako nášľapná finálna vrstva, len ako medzivrstva​

Na stiahnutie

Technický list MasterTop P 687WAS

pdf (133,89 Kb)

VoP MasterTop P 687WAS - systém MasterTop 1270 AS

pdf (107,83 Kb)

VoP MasterTop P 687WAS - systém MasterTop 1270 AS-R

pdf (114,17 Kb)

VoP MasterTop P 687WAS - systém MasterTop 1273 AS

pdf (107,30 Kb)

VoP MasterTop P 687WAS - systém MasterTop 1273 AS-R

pdf (107,43 Kb)

VoP MasterTop P 687WAS - systém MasterTop 1273 ESD

pdf (109,44 Kb)

VoP MasterTop P 687WAS - systém MasterTop 1278 AS

pdf (113,22 Kb)

VoP MasterTop P 687WAS - systém MasterTop 1278 AS-R

pdf (110,41 Kb)

VoP MasterTop P 687WAS - systém MasterTop 1324 ESD

pdf (112,94 Kb)

VoP MasterTop P 687WAS- systém MasterTop 1324 AS

pdf (111,97 Kb)