MasterTop TIX 5

Tixotropná prísada

 

Popis výrobku

MasterTop TIX 5 je tixotropná prísada bez obsahu azbestu, ktorá obsahuje veľmi jemné polyetylénové vlákna s vysokou hustotou.

Oblasti použitia

MasterTop TIX 5 je vysokoúčinná tixotropná prísada pre tekutiny a pasty. Používa sa v nasledujúcich systémoch: lepidlá, tesniace hmoty, tesnenia, náterové zmesi, disperzie a systémy ochrany proti korózii. Uvedené systémy možu byť na báze epoxidu, polyesteru, polyuretánu, živice alebo PVC.

Na stiahnutie

Technický list MasterTop TIX 5

pdf (89,29 Kb)